Regionálne predajne stredisko Prešov

Po-pia : 7.00 - 15.30 hod.

Regionálne predajné stredisko Banská Bystrica

Po-pia : 7.00 - 12.00
12.30 - 15.30

Podniková predajňa v Dunajskej Strede

Po-pia : 8.00 - 12.00
12.30 - 16.30

Podniková predajňa v Bratislave

Po-pia : 8.00 - 16.00 hod.

Novootvorená predajňa v Trnave

Po-pia : 13.00 - 17.00

Novootvorená predajňa v Banskej Bystrici

Po-pia : 7.00 - 12.00
12.30 - 15.30